Η ΚΑΠΙΤΑΛ ΛΙΝΚ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ είναι μια εταιρία παροχής Επενδυτικών Συμβουλών με σκοπό να αναπτύξει και να διατηρήσει επαφές με επενδυτές, να επωφεληθεί των ευνοϊκών ευκαιριών στις κεφαλαιαγορές και να εντοπίσει και να προσεγγίσει τους κατάλληλους επιχειρηματικούς και χρηματιστηριακούς συνεργάτες.